Home » Assaig historic

Category Archives: Assaig historic

Escritos de mujeres desde el sitio de Leningrado

9788495291325Simmons, Perlina

Escritos de mujeres desde el sitio de Leningrado

No existía ningún libro que se centrara específicamente en las vivencias y actitudes de las mujeres de Leningrado, las verdaderas protagonistas de la ciudad sitiada. Los diarios, cartas, memorias e historias orales aquí reunidos, la mayoría inéditos, contribuyen así a llenar este vacío. Un libro cuyo valor reside no sólo en el relato individual, sino sobre todo en su aspecto coral de voces y testimonios. Mujeres de edades, profesiones, clases sociales e ideologías distintas, con un solo objetivo en común: la supervivencia y resistencia de toda una ciudad sometida a continuos bombardeos, al hambre y al frío glacial durante el durísimo invierno.

  • Editorial: La Uña Rota
  • Páginas: 330
  • Año: 2014
  • Precio: 19.90 €
  • EAN: 9788495291325

La formació d´una identitat

9788497665261Fontana, Josep

La formació d´una identitat

El que som i el que sentim, explicat per un dels grans divulgadors del nostre tempsPer que els catalans som avui un poble amb un fort sentit didentitat? Don surt aquest sentiment de pertinença a un col·lectiu que comparteix llengua, cultura i unes formes dentendre la societat i el mon? Josep Fontana, una de les veus mes aut oritzades en lambit del pensament, intenta seguir al llarg del temps, des del segle VIII fins a lactualitat, el proces que ha acabat conformant aquesta identitat. Fontana formula al passat aquelles preguntes que importen a la societat i al temps en que viu i ens en dona les claus en un llibre senzill i entenedo

En un extens recorregut entre el s. VIII i l´actualitat explica amb gran claredat la història de Catalunya, el seu desenvolupament econòmic, social i polític sense oblidar els projectes socials confrontats en cada moment, així com les reculades. I ho fa, amb una afinada capacitat d´interpretació, especialment atenta als seus principals protagonistes: el conjunt d´homes i de dones que fan que la societat prosperi superant els entrebancs, i que han manifestat una voluntat inequívoca de preservar la identitat catalana.

  • Editorial: Eumo Editorial
  • Páginas: 485
  • Año: 2014
  • Precio: 25.00 €
  • EAN: 9788497665261